Hästinformation 2011

Åter Skråmforsen Islandshästar Dagbok

Przewalskis vildhäst      Tarpanen      Gotlandsrusset      Islandshästen

 

 

Bild källa:  Nordens Ark

Vildhästar från Nordens Ark blir nästan vilda på nytt

Den 1 september åker två unghingstar av arten Przewalskis vildhäst från Stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän till ett naturreservat i södra Tyskland.Hästarna, som föddes på Nordens Ark 2010, ska nu få leva nästan som i det fria.

- Przewalskis vildhäst är en väldigt speciellt häst. Arten har tidigare ansetts vara utdöd i naturen, men tack vare ett ambitiöst avelsarbete idjurparkerna finns hästarna nu återigen i det vilda, säger Ewa Wikberg, biträdande zoolog på Nordens Ark.

Reservatet är ett stort inhägnat område där hästarna får leva som de gör i det vilda, det vill säga i flockar. Naturreservatet ligger utanför stadenAugsburg i Tyskland. Där ska hästarna få agera naturvårdare tillsammans med kronhjortar genom att beta och hålla landskapet öppet.

Detta är en del i ett stort bevarandeprojekt där man bland annat vill återskapa miljön för många insekter som förr fanns i området.- Det är väldigt tillfredställande att hingstarna dels kommer att leva så nära deras naturliga levnadssätt som möjligt och dels bidra tillnaturvårdsnytta i semireservatet som landskapsvårdare, säger Ewa Wikberg.

Hingstarna i Augsburgs naturreservat ingår i ett avelsprojekt som bedrivs i djurparker världen över. Arbetet med Przewalskis vildhäst är ett exempel på ett bevarandeprojekt som har varit lyckosamt. I mitten av 1900-talet var hästarna nästan helt utrotade från sina naturliga levnadsområden i centrala Asien. Det fanns bara ett fåtal kvar i Mongoliet. 

Sedan 1990-talet har ett projekt för att åter introducera Przewalskis vildhäst pågått och vildhästarna i Mongoliet har börjat återhämta sig. 

Nu finns arten även i Kina, Kazakstan och Ukraina. Man uppskattar att det finns omkring 300 vilda hästar. 

Przewalsis vildhäst är den enda kvarlevande vildhästen. Till skillnad från andra vildhästar har den aldrig varit domesticerad av människan. Przewalskis vildhäst var en av de första arterna som kom till Nordens Ark. Sammanlagt har 18 föl fötts på Nordens Ark genom åren.

En del av fölen har flyttat till andra djurparker, medan andra blivit kvar som avelsdjur hos oss själva. För tillfället håller parken, förutom de tvåunghingstarna, en flock som består av en hingst, tre ston och tre föl som föddes under 2011. 

Källa; Nordens Ark  

Stiftelsen Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer.

Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt.

En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands

*******************************

Bildkälla: collage från internet 

Toppen på sidan

 

Vildhäst återintroduceras i Bulgarien

Källa ATL

Vildhästen tarpanen levde förr i Östeuropa och främst i Polen. Den sista vilda tarpanen dog i slutet av 1800-talet.

Försök startades redan då för att försöka rädda hästen och tarpaner har funnits i djurparker sedan dess.

Men nu ska tolv hästar återinföras i det vilda i Bulgarien.

För att de 12 hästar som nu ska återinföras i naturen i Bulgarien kommer de först leva i stora hägn tills de klarar sig själva, 

uppger Vetenskapsradion.

Den moderna tarpanen ser exakt likadan ut som den gamla utdöda tarpanen, men kallas ofta Heck-ponny efter bröderna Heck som avlade fram dem.

Tarpanen är den vildhäst som haft mest inflytande på andra raser och tarpanblod finns i många ponnyraser i Europa i dag.

Photograph by Kyloe. License: Public Domain

Reintroduction of tarpans Länk här

First 12 Tarpans (wild horses) arrived in Bulgaria from the Netherlands in September 2011. They are planned to be reintroduced first time in Bulgaria in the region of the Eastern Rhodopes. The Tarpans will live in the area of Sbor, Municipality of Krumovgrad. Those horses imported from the Netherlands and are the offspring of a free living population.

*******************************************

Tarpan i vinterpäls i frihet 

Photograph by JeLuF. License: Public Domain

Källa wikipedia

De nya "återuppfödda" Tarpanerna utvecklades med hjälp av mycket genetiskt närstående hästraser, främst från Karpaterna, bland annat Hucul och Konik. En av anledningarna till att man återuppfödde Tarpanen var bland annat för att man insåg deras historiska och unika arv. De första "moderna Tarpanerna" var ponnyer som den polska regeringen samlade ihop hos bönder år 1887. Hästarna var så exakt lika den gamla tarpanen så man utgick ifrån att dessa var renrasiga, vilket aldrig har kunnat bevisats. Men nu lades grunden för att kunna återuppföda Tarpanen som typ genom dessa hästar som var så lika Tarpanen.

Den nya hjorden med Tarpaner var ett projekt som utfördes av de två tyska zoologerna och bröderna Heinz och Lutz Heck, som jobbade på djurparken "Tierpark Hellabrunn utanför München under början av 1900-talet. De två bröderna såg alla levande varelsers gener som ett pussel, där bitarna kunde förflyttas och på så sätt skapa nya arter, samt återuppföda gamla, utdöda raser genom nu levande ättlingar. Ston från dessa ättlingar korsades med hingstar av Przewalski som skulle fungera som en katalysator för att få fram de primitiva egenskaperna hos de nya Tarpanerna. Även hästraser som har lite mindre influenser från Tarpanen har använts i utvecklingen - bland annat Islandshästar och Gotlandsruss.

Toppen på sidan

Tarpan 

License Public domain

Vilda Konik Redgrave Fen, England

License Public domain by Alethe

Lojstahed Gotlandsruss

Hästar i Sverige som lever fritt.

OM LOJSTA HED

Välkommen till den viltlevande russflocken på Lojsta hed, Gotland!

Källa: www.lojstahedrussen.se

Gotlandsrusset är Sveriges äldsta inhemska hästras.  Ingen vet riktigt hur länge de funnits på ön men fynd från Vallhagar, några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern.
Fram till 1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela Gotland. Därefter minskade antalet dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands läns hushållningssällskap in ett område på Lojsta hed. Här släpptes omkring år 1900 den sista spillra som fanns kvar av de vilda russflockarna.  (se historik)

Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur.
För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller några säsonger och släpps till flocken i början av sommaren och tas hem i september. 
I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”pa hajdi”.
Resten säljs vidare och blir så rid- eller körhästar.

 

 

Bild Public  Domain Wikimedia

Islandshästen

Historia

Mellan år 870 och 935 e Kr. koloniserades Island av resande från bland annat Norge, från vilket kolonisatörerna hade med sig sina egna hästar. De två första nybyggarna som flyttade till Island var de norska hövdingarna Ingolfur och Leifur som flyttade till ön år 871. Med sig hade de sina djur, bland annat nötboskap och de hästar som idag anses vara Islandshästens stamfäder. Även människor från övriga Skandinavien, norra Storbritannien och Irland flyttade till Island. Hästar från dessa länder utgjorde grunden för islandshästen. Troligen var många av dessa ponnyer nordeuropeiska vildhästar, kanske Tarpaner eller ättlingar till dessa. De keltiska hästarna som ligger i grunden för många av de brittiska ponnyraserna bör även ligga i grunden för islandshästen. Nybyggarna släppte ofta sina hästar lösa där de själva fick vandra och beta. På detta viset beblandade sig dessa hästar mycket snabbt för att så småningom utvecklas till islandshästen.

Källa Wikipedia

 

Bild Public  Domain 

Wikimedia Andreas Tille, Fritt gående islandshäst på Island 

Islandshästen i vinterpäls är väl rustad för att vistas i vårt klimat vintertid.

 

www.skramforsen.se                   www.marima.se              www.mellansverige.se